Tussen Brand en Revolutie

Een nieuw boek in 2 volumes.

boekcover
volume 2 cover


Auteur-uitgever: Anne-Marie Scheepers
Grafische vormgeving: Henri Savenay
Drukkerij George Michiels NV


Met de steun van:
Stad Tongeren
Stadsarchief Tongeren
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Tongeren
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel
Advocatenkantoor Scheepers Tongeren